Заедно ще намерим креативно решение

+359 877 659 699

info@88studiodesign.com

Нашата компания е колектив от невероятни хора, които се стремят да изграждат възхитителни продукти.

Бъдещето на вашия бизнес зависи от способността ви да се адаптирате и оперирате в цифрово пространство с увереност. Ние практикуваме метод за консултантска подготовка, който гарантира, че вашият екип напълно разбира защо, но и какво, как и кога кампаниите трябва да се оформят и провеждат
maximum results.